🍁🍂Darmowa Dostawa dla Zamówień od 300 zł🍂🍁
Kolekcja Exclusive
Polityka prywatności


Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuje się, że:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FOR YOU Dominika Smolnik - Wasielewska, ul. Spółdzielcza nr 8, Grębocin 87-162 Lubicz Górny, NIP 8321873368 REGON 369038815, email : biuro@esclusiva.pl To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.
2. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:
1) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
2) wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
b) udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
a) przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO)

3) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty - przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
4) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

3. Państwa dane przekazujemy:
1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
a) podwykonawcom wspierającym nas, np obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
b) podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
c) podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;


2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
b) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na  Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

4. Dane z innych źródeł Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

5. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

6. Przysługujące Państwu uprawnienia
Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
1) sprostowanie (poprawienie) danych;
2) usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych- stosownie do złożonego wniosku);
4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
5) przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie Administratora. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić. Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez Administratora danych oraz od celu ich przetwarzania.

7. Prawo do sprzeciwu
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:
1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,
lub
2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Zgoda
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

9. Skarga
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Strona www.esclusiva.pl korzysta z plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies.

11. Newsletter- na naszej stronie oferujemy możliwość zarejestrowania się do newslettera. Aby zrealizować rejestrację, niezbędne jest podanie adresu email w polu rejestracji i udzielenie zgody na przesyłanie newslettera na wskazany adres email. Stosujemy proces double opt in, który oznacza, iż na wskazany w rejestracji adres email przesyłamy link aktywujący potwierdzający subskrypcję. Adres zostaje przyjęty do wysyłki w naszym rozdzielniku dopiero po kliknięciu tego łacza. Podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a , RODO.

12. Użytkownik może wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji na adres biuro@esclusiva.pl, lub korzystając z możliwości rezygnacji na końcu każdego newslettera.

13. Esclusiva Club – na naszej stronie oferujemy użytkownikom możliwość zarejestrowania się do elitarnego Esclusiva Club. ( zgodnie z Regulaminem Clubu)

14. Rejestracja w Esclusiva Club jest równoznaczna z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych.

15. Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z nami na kilka sposobów : mailowo, telefonicznie, pocztą tradycyjną, oraz za pośrednictwem aktywnego czatu. Dane osobowe dobrowolnie w ten sposób udostępnione wykorzystujemy wyłącznie do kontaktu z użytkownikiem i obsługi jego zapytania. Podstawa prawna : art. 6 ust 1 lit a; art. 6 ust. 1 lit.b i lit.c; art. 6 ust. 1 lit. F.

Dla Klubowiczów
Złoty Wisiorek Serce ze Szmaragdami i Diamentem
Złoty Wisiorek Serce ze Szmaragdami i Diamentem

1 090,58 zł

 

+ 48 791 165 981 (pn-pt w godz. 9.00-17.00)

biuro@esclusiva.pl


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl