🔥Black Week już od Czwartku 🖤 Codziennie Festiwal Promocji Biżuterii Włoskiej🔥
Kolekcja Exclusive
Srebrna Bransoletka z Jadeitu 19 cm BDM0454J
Srebrna Bransoletka z Jadeitu 19 cm BDM0454J
2 550,00 zł
szt.
Srebrne kolczyki liski
Srebrne kolczyki liski
80,47 zł
szt.
Złoty wisiorek z topazem i szafirami
Złoty wisiorek z topazem i szafirami
3 200,00 zł
szt.
Srebrne kolczyki serduszka pozłacane
Srebrne kolczyki serduszka pozłacane
67,93 zł
szt.
Srebrne kolczyki serduszka
Srebrne kolczyki serduszka
52,25 zł
szt.
Srebrne kolczyki pozłacane gwiazdki
Srebrne kolczyki pozłacane gwiazdki
47,03 zł
szt.
Srebrne kolczyki pozłacane
Srebrne kolczyki pozłacane
103,46 zł
szt.
Srebrne kolczyki pozłacane
Srebrne kolczyki pozłacane
103,46 zł
szt.
Srebrne kolczyki pozłacane
Srebrne kolczyki pozłacane
94,05 zł
szt.
Pierścionek z diamentem - białe złoto
Pierścionek z diamentem - białe złoto
2 900,00 zł
szt.
Kolczyki z brylantami - białe złoto
Kolczyki z brylantami - białe złoto
2 550,00 zł
szt.
Reklamacje

Procedura reklamacyjna

1. For You jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. For You ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.


2. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą For You  niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) For You  sugeruje Klientowi skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa w pn. „ZWROTY", niż drogi reklamacyjnej.

3. Zgłoszenie reklamacji należy składać na piśmie za pomocą Formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu – pobierz tutaj. Klient może złożyć reklamację w dowolnej formie, bez konieczności korzystania z ww. formularza.

4. Zgłoszenie należy wysłać pocztą na adres

For You, ul. Spółdzielcza, nr 8 lok B4, Grębocin, 87-162, Lubicz Górny,  

lub adres email: biuro@esclusiva.pl

(z dopiskiem: „REKLAMACJA”).

5. Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru (żądania przysługujące z tytułu rękojmi wymienione zostały w formularzu reklamacyjnym).

6. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, i/lub adres poczty elektronicznej (adres e-mail), datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

7. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć  For You dowód zakupu towaru – najlepiej oryginału faktury VAT. For You rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

8. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt For You  (z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres określony w ust. 4 powyżej. Obciążenie kosztami For You ma miejsce wyłącznie w przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Klient.
9. For You rekomenduje Klientom dostarczanie reklamowanych Towarów zwykłą przesyłkę pocztową (za potwierdzeniem nadania).
10.  Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa For You  jest odpowiedzialna za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających For You:

1. uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,
2. uszkodzeń mechanicznych Towaru,
3. uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru,
Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru.
11. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.
12. W razie stwierdzenia, iż niezgodność produktu z umową jest skutkiem wady, do zaistnienia której doszło z przyczyn leżących po stronie kupującego, w tym z tytułu nieprawidłowej eksploatacji For You  skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach napraw

§ 10. Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Skorzystanie  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
2. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z For You
3. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1)  Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
2) Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
3) Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej:    www.federacjakonsumentow.org.pl.

4.  Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy    internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
5.  Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

+ 48 791 165 981 (pn-pt w godz. 9.00-17.00)

biuro@esclusiva.pl


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl