Wyjątkowe ceny na Gwiazdkę! Nawet do 50%
Reklamacje

Procedura reklamacyjna

1. For You jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. For You ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.


2. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą For You  niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) For You  sugeruje Klientowi skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa w pn. „ZWROTY", niż drogi reklamacyjnej.

3. Zgłoszenie reklamacji należy składać na piśmie za pomocą Formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu – pobierz tutaj. Klient może złożyć reklamację w dowolnej formie, bez konieczności korzystania z ww. formularza.

4. Zgłoszenie należy wysłać pocztą na adres

For You, ul. Spółdzielcza, nr 8 lok B4, Grębocin, 87-162, Lubicz Górny,  

lub adres email: biuro@esclusiva.pl

(z dopiskiem: „REKLAMACJA”).

5. Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru (żądania przysługujące z tytułu rękojmi wymienione zostały w formularzu reklamacyjnym).

6. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, i/lub adres poczty elektronicznej (adres e-mail), datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

7. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć  For You dowód zakupu towaru – najlepiej oryginału faktury VAT. For You rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

8. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt For You  (z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres określony w ust. 4 powyżej. Obciążenie kosztami For You ma miejsce wyłącznie w przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Klient.
9. For You rekomenduje Klientom dostarczanie reklamowanych Towarów zwykłą przesyłkę pocztową (za potwierdzeniem nadania).
10.  Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa For You  jest odpowiedzialna za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających For You:

1. uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,
2. uszkodzeń mechanicznych Towaru,
3. uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru,
Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru.
11. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.
12. W razie stwierdzenia, iż niezgodność produktu z umową jest skutkiem wady, do zaistnienia której doszło z przyczyn leżących po stronie kupującego, w tym z tytułu nieprawidłowej eksploatacji For You  skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach napraw

§ 10. Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Skorzystanie  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
2. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z For You
3. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1)  Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
2) Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
3) Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej:    www.federacjakonsumentow.org.pl.

4.  Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy    internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
5.  Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

Promocje
Staviori BXX5450
Staviori BXX5450
918,99 zł 781,14 zł
szt.
Staviori WXD5434
Staviori WXD5434
281,99 zł 239,69 zł
szt.
Staviori NSX5253
Staviori NSX5253
94,49 zł 80,32 zł
szt.
Staviori BXX5448
Staviori BXX5448
343,99 zł 292,39 zł
szt.
Staviori WSM5121
Staviori WSM5121
442,99 zł 419,89 zł
szt.
Staviori KXC5465
Staviori KXC5465
542,99 zł 461,54 zł
szt.
Staviori NZC5090
Staviori NZC5090
355,49 zł 302,17 zł
szt.
Staviori BXX5449
Staviori BXX5449
240,49 zł 204,42 zł
szt.
Staviori NSX4884
Staviori NSX4884
117,49 zł 99,87 zł
szt.
Staviori WSM5120
Staviori WSM5120
419,99 zł 398,99 zł
szt.
Staviori PXC5470
Staviori PXC5470
401,49 zł 341,27 zł
szt.
Staviori PXC5471
Staviori PXC5471
332,49 zł 282,62 zł
szt.
Staviori KXX5455
Staviori KXX5455
255,49 zł 217,17 zł
szt.
Staviori BXX5416
Staviori BXX5416
362,49 zł 308,12 zł
szt.
Staviori WXC5370Z
Staviori WXC5370Z
454,49 zł 386,32 zł
szt.
Staviori WZD5000S
Staviori WZD5000S
1 183,49 zł 946,79 zł
szt.
Staviori WXC5473
Staviori WXC5473
205,99 zł 175,09 zł
szt.
Staviori WXC5475
Staviori WXC5475
158,99 zł 135,14 zł
szt.
Staviori NZX4864
Staviori NZX4864
833,99 zł 708,89 zł
szt.
Staviori KXX5454
Staviori KXX5454
189,99 zł 161,49 zł
szt.
Staviori BXX5441
Staviori BXX5441
212,99 zł 181,04 zł
szt.
Staviori KXX5460
Staviori KXX5460
295,99 zł 251,59 zł
szt.
Staviori KZC5388
Staviori KZC5388
1 397,49 zł 1 187,87 zł
szt.
Staviori PXD5388
Staviori PXD5388
1 207,99 zł 1 026,79 zł
szt.
Staviori WSM5119
Staviori WSM5119
255,49 zł 242,72 zł
szt.
Staviori NZC5234
Staviori NZC5234
495,99 zł 421,59 zł
szt.
Staviori NXC5436
Staviori NXC5436
435,99 zł 370,59 zł
szt.
Staviori WZX4945
Staviori WZX4945
732,99 zł 696,34 zł
szt.
Staviori WSM5196
Staviori WSM5196
263,49 zł 250,32 zł
szt.
Staviori BZX5282
Staviori BZX5282
5 957,49 zł 5 063,87 zł
szt.
Staviori KZC5417
Staviori KZC5417
861,49 zł 732,27 zł
szt.
Staviori PXC5469
Staviori PXC5469
220,99 zł 187,84 zł
szt.
Staviori KXX5456
Staviori KXX5456
189,99 zł 161,49 zł
szt.
Staviori KDK5429
Staviori KDK5429
40,49 zł 34,42 zł
szt.
Staviori PZC5420N
Staviori PZC5420N
631,49 zł 536,77 zł
szt.
Staviori NXC5439
Staviori NXC5439
488,99 zł 415,64 zł
szt.
Staviori NXC5440
Staviori NXC5440
546,49 zł 464,52 zł
szt.
Staviori WXC5370N
Staviori WXC5370N
454,49 zł 386,32 zł
szt.
Staviori NZC4943
Staviori NZC4943
370,49 zł 314,92 zł
szt.
Staviori WXC5474
Staviori WXC5474
264,99 zł 225,24 zł
szt.

 

POWYŻEJ 300 ZŁ - DOSTAWA GRATIS

+ 48 791 165 981 (pn-pt w godz. 9.00-17.00)

biuro@esclusiva.pl


do góry
Promocja kończy się za:

00 dni 00 godz 00 min 00 Sec

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl