Powitaj jesień w nowej biżuterii Odbierz 15% rabatu Kod: zlotajesien2018
Zwroty

Uprawnienie do odstąpienia od umowy – zwrot towaru 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin biegnie od dnia objęcia w posiadanie przedmiotu umowy przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Dla zachowania terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem.

3. Odstąpienie od umowy następuje na skutek złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Oświadczenie to może być sporządzone przy wykorzystaniu Załącznika nr 1 do Regulaminu: Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji (zwrocie Towaru) - pobierz tutaj. Jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą elektroniczną na adres email: biuro@esclusiva.pl. Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą tradycyjną, powinno być ono skierowane na adres: For You, ul. Spółdzielcza, nr 8 lok B4, Grębocin, 87-162, Lubicz Górny 5. For You poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Odstępujący od umowy zobowiązany jest zwrócić wydany mu produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt należy odesłać na adres For You, ul. Spółdzielcza, nr 8 lok B4, Grębocin, 87-162, Lubicz Górny

7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym – Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji – sugeruje się dołączenie oryginału Faktury Vat.

10. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty złożenia For You przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. For You może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.

11. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3. Uprawnienia opisane w ust. 1 nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

12. Zwrot płatności zostanie dokonany przez For You przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

KONTAKT:

+ 48 791 165 981

(Pn.-sb. w godz. 9.00-18.00)


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl